• Twitter - White Circle
  • Flickr - White Circle
  • Vimeo - White Circle
 

AMDANOM NI

Cwmni marchnata, rheoli digwyddiadau, ac ymchwilio wedi ei leoli yng Nghymru yw Cazbah. Fe'i sefydlwyd yn 2006 gan ddau ffrind oedd yn cyfuno'r gallu i drefnu gyda dogn iachus o ddawn greadigol.
 

Unwaith yr oedd y cwmni ar ei draed, aeth Cyfarwyddwr Cazbah ati i gasglu ynghyd cymdeithion o'r un anian - pobl dda sy'n ymrwymo'n llwyr i'r hyn maent yn ei wneud ac sy' wirioneddol yn wybodus yn eu maes.


Mae'r tîm yma o arbenigwyr hawdd cyrchu atynt wedi rhoi gwasanaeth llwyddiannus i gleientiaid o'r sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol am dros ddegawd, gan gyfuno natur gyfeillgar gyda phroffesiynoldeb grymus ac ysbryd creadigol.
 

Mae Cazbah yn cynnig gwasanaeth marchnata a rheoli digwyddiadau di ffwdan gan roi sylw i bob manylder. Cymerwch gip olwg ar enghreifftiau o'n gwaith diweddar neu anfonwch neges neu rhowch alwad i ni i gael sgwrs.

 

SERVICES

pencil trans-01.png

DESIGN

Cazbah’s online and offline design solutions are creative enough to get noticed and simple enough to get understood in a crowded market.

search trans-01.png
search trans-01.png

RESEARCH & EVALUATION

Our approach to research and evaluation combines new technology with good old fashioned professionalism.

EVENTS

We believe it’s all in the preparation. No matter if your event is a seminar for 20 people or a three day monster for 20,000, our approach is the same.

GWASANAETHAU

megaphone marketing-01-01.png

MARCHNATA

Marchnata ac arloesiad ar ei orau sydd wrth wraidd Cazbah, dyma yw ein hagwedd, ein gwerthoedd a'r gwasanaethau yr ydym yn eu cynnig.

kisspng-event-management-computer-icons-

DIGWYDDIADAU

Rydym yn credu mai darpariaeth sydd wrth wraidd llwyddiant.. Pa un ai yw eich digwyddiad yn semniar ar gyfer 20 o bobl, neu yn anghenfil tri diwrnod ar gyfer 20,000 yr un yw ein dull o weithredu.

pencil trans-01.png

 DYLUNIO

Mae datrysiadau dylunio ar-lein oddi ar-lein Cazbah yn ddigon creadigol i ddenu sylw ac yn ddigon syml i fod yn ddealladwy yn y farchnad orlawn sydd ohoni.

search trans-01.png
Proj management-01.png
web design-01.png

YMCHWIL A GWERTHUSO

RHEOLI PROSIECT

CYLLUN GWEFAN

Mae ein dull o ymchwilio a gwerthuso yn gyfuniad o dechnoleg newydd a phroffesiynoliaeth hen ffasiwn.

Bydd dull rheoli prosiect Cazbah yn eich cynorthwyo i gael canlyniadau gwirioneddol.

Mae gan Cazbah yr arbenigedd a'r sgiliau marchnata i'ch cynorthwyo i gyrraedd a chysylltu â'ch cwsmeriaid ar-lein.

digital icon-01.png
PR icon-01.png
startup icon-01.png

CEFNOGAETH CYCHWYN BUSNES

CYSYLLTIADAU

CYHOEDDUS

DIGIDOL

Mae gennym y gallu i ddatblygu strategaeth marchnata ddigidol, integredig, llwyddiannus ar gyfer eich cwmni.

Rydym yn gweithio gyda’n cyd weithwyr yn Working Word ar yr holl ymgyrchoedd cyfathrebu integredig, gan sicrhau bod ein cleientiaid yn derbyn cefnogaeth arbenigol yng nghyswllt pob agwedd o GC.

Rydym yn angerddol ynglŷn â chynnig cymorth i fusnesau newydd ddatblygu eu delwedd a sicrhau eu lle yn y farchnad - gallwn gynnig pecynnau amrywiol addas ar gyfer eich anghenion. 

 
 

Meet The Team

CWRDD Â'R TÎM

Eoghan Mortell

Cyfarwyddwr

Darren Witts

Cynllunydd Graffeg  

Ann Lancett

Rheolwr Prosiect / Hwylusydd

Glenda Jones

Rheolwr Digwyddiad / Hwylusydd

Kate Parsons

Cyfarwyddwr

James Parsons

Cyfarwyddwr

Rhydian Harry

Cyfarwyddwr

Caroline Challoner

Cyfarwyddwr

Chris Jones

Cyflwynydd / Hwylusydd

Ann Llwyd

Rheolwr Digwyddiad / Hwylusydd

Jackie Quantock

Rheolwr Digwyddiad

Clare Galea

Cydlynydd Digwyddiadau

Sally Challoner

Ymchwilydd, Ysgrifennwr, Cyflwynydd

Mat Holloway

Cydlynydd Marchnata / Digwyddiadau

Carolyn Goodwin

Hwylusydd  / Cydlynydd Digwyddiad

Barbara Maynard

Cydlynydd Digwyddiadau / Teleffonydd

Glyn Morgan

Hwylusydd/Cyflwynydd / Actor

Clêr Stephens

Hwylusydd / Cyflwynydd / Actor

Peter Curry

Rheolwr Marchnata / Prosiect

Andy Stroud

Datblygu Gwefan

Mark Lancett

Rheolwr Prosiect / Hwylusydd

Sian Bassett Roberts

Rheolwr Digwyddiad / Hwylusydd

Teresa Foster Evans

Rheolwr Digwyddiad / Hwylusydd

Jack Challoner

Ymchwilydd, Ysgrifennwr, Cyflwynydd

CYSYLLTU Â NI

Pencadlys y Cwmni:

Ivor House
East Wing
Bridge Street
Caerdydd
CF10 2EE

Cyllid a Chyfrifon:
 

Cazbah Cyf
PO Box 734,
Casnewydd,

NP20 9FJ

ymholiadau@cazbah.biz

+44 844 736 6150

cazbah logo sig seren 150-01.png

Diolch am gyflwyno!

Gyda diolch arbennig i Buffoon Film and Media am ein 'showreel':