top of page
Ann Photo 3 .JPG

Mae Ann yn gwirioni ar deithio ac mae ganddi gariad ddamweiniol tuag at sgïo, mae hi'n teimlo hapusaf wrth gerdded ar hyd traethau neu yn y mynyddoedd yn enwedig yng nghwmni ei theulu.

ANN LANCETT

Rheolwr Prosiect/ Hwylusydd

Mae Ann yn Gydymaith Cazbah a Chyfarwyddwr  Markit Training and Consultancy.  Mae'n gweithio gydag ystod eang o sefydliadau yn eu cynorthwyo i gynllunio, datblygu, cyflwyno a monitro prosiectau y rhan fwyaf ohonynt gyda'r sectorau addysg ac iechyd. Mae hi hefyd yn cynllunio a chyflwyno ymgynghoriadau ar gyfer Llywodraeth Cymru a darparu cefnogaeth mewn  arweinyddiaeth a rheolaeth ar gyfer y sector addysg o AU i Ddysg Troseddwyr.

bottom of page