top of page
Rhyd.png

Mae Rhydian wrth ei fodd yn brigdonni, cynhyrchu cerddoriaeth wael ar Garageband yn ogystal â hyfforddi tîm pêl droed grymus yr Heath Park Rangers

RHYDIAN HARRY

Cyfarwyddwr - Rhugl yn y Gymraeg

Enillodd Rhydian radd mewn Newyddiaduriaeth, ac mae ganddo 20 mlynedd o brofiad mewn Marchnata a Chyfathrebu. Yn gyfarwyddwr marchnata, mae'n gweithio gydag ystod o gleientiaid sector cyhoeddus yn cynnwys Llywodraeth Cymru a chorff technoleg Cymru, ESTnet. Mae hefyd yn Gymrawd Dysgu yn Ysgol Rheolaeth a Busnes Prifysgol Aberystwyth. Rhan o'i rôl yn Cazbah yw datblygu perthynas trwy gyfryngau cymdeithasol, marchnata digidol a sgrifennu copi.

Cyswllt:

rhydian.harry@cazbah.biz
07967 385821

bottom of page