top of page
GlynMorgan6595.jpg

Yn ystod ei ieuenctid roedd Glyn yn aelod o dîm buddugol y  Welsh Pony Club  – ac mae'n parhau i fwynhau marchogaeth

GLYN MORGAN

Hwylusydd / Cyflwynydd /Actor Rhugl yn y Gymraeg

Mae Glyn wedi'i hyfforddi fel actor ac wedi mwynhau llwyddiant yn y theatr, teledu, ffilm a radio. Mae ei sgiliau yn berffaith ar gyfer datblygu'r buddion y mae theatr y stryd ac adrodd stori yn eu cynnig i ysgolion a chymunedau. Mae wedi bod yn gysylltiedig â Chystadlaethau Y Criw Mentrus yn ogystal â sioeau teithiol S4C ar draws Cymru.

bottom of page