top of page
SFBW Darren Witts Treganna Design.jpg

Mae Darren wrth ei fodd yn beicio ac fe’i gwelir yn aml yn pedlo nerth ei goesau i ddianc o’r ddinas a chyrraedd y mynyddoedd!

DARREN WITTS

Cynllunydd Graffeg  

Mae gan Darren radd mewn Celf a Chynllunio a thros 20 mlynedd o brofiad gydag asiantaethau ac yn gweithio ar ei liwt ei hun.  Darren yw ein prif gynllunydd graffeg sy’n gweithio ar ein holl ystod o brosiectau. Mae’n cyfrannu steil a phroffesiynoldeb i bopeth o gynllunio taflenni/pamffledi a delwedd i ymgyrchoedd mawr Llywodraeth Cymru. Ymhlith ei weithiau eraill mae  llenyddiaeth ymgyrch a delwedd ar gyfer sefydliadau amrywiol megis Save the Children, Colegau AB a Sinffonia Cymru.

bottom of page