top of page
mat-03.jpg

MAT HOLLOWAY

Cydlynydd Marchnata & Digwyddiadau

Mae Mat wedi gweithio gyda phlant yn y DU a thramor ac yn ddiweddar mae wedi defnyddio ei gyfuniad unigryw o sgiliau dysgu ac awyr agored i gynorthwyo oedolion ifanc sydd ag anghenion arbennig. Roedd hyn yn cynnwys gweithio gyda’r Urdd, Menter Caerdydd ac ysgolion arbennig . Mae’r profiad yma yn ei wneud yn hwylusydd a chydlynydd digwyddiad amhrisiadwy.

Mae gan Mat PhD mewn entomoleg ac fe dreuliodd flynyddoedd yn Affrica yn astudio’r pryfyn  tsetse – erbyn hyn mae’n well ganddo bysgota plu

bottom of page