top of page
Glenda Jones.png

Mae Glenda wrth ei bodd yn canu ac yn dueddol o’i gymryd o ddifrif!

GLENDA JONES

Rheolwr Digwyddiad & Hwylusydd Rhugl yn y Gymraeg

Graddiodd Glenda mewn Llenyddiaeth Gymraeg gyda PHd mewn Cymraeg Canoloesol. Gweithiodd gyda’r BBC am 15 mlynedd cyn mentro ar ei liwt ei hun. Yn berchen ar safonau ardderchog mewn Cymraeg llafar ac ysgrifenedig mae’n aelod gwerthfawr o’n tîm o gyfieithwyr. Mae’n cyflawni hyfforddiant ar gyfer ein tîm o Fodelau Rôl yn ogystal â rhoi cyflwyniadau i bobl ifanc fel rhan o brosiect Syniadau Mawr Cymru .

bottom of page