top of page
Eogh.jpg

EOGHAN MORTELL

Rheolwr a Chyd- Sylfaenydd

Dechreuodd gyrfa ddisglair Eoghan's mewn newyddiaduraeth yn  Navan, yr Iwerddon, cyn parhau ar draws y dŵr. Cychwynnodd ei yrfa CC gyda CBI Cymru a'r De Orllewin ac ar ôl hynny fe greodd a chyflawni rhaglenni llwyddiannus ar gyfer nifer o gleientiaid blaenllaw yn y sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol.

 

Roedd  Eoghan hefyd yn Rheolwr Gyfarwyddwr ein Partneriaid CC Working Word ac erbyn hyn mae'n cefnogi Liberty Steel gyda gwasanaeth CC llawn.

bottom of page