top of page
estnet-logo-with-strapline.jpg
The Wales Technology Awards logo chosen.
Estnet-NG-logo-720.jpg

GWOBRAU ESTNET A THECHNOLEG CYMRU

Cazbah yw'r grym creadigol a gynorthwyodd  i sefydlu ESTnet fel yr awdurdod ar gyfer diwydiant electroneg a meddalwedd yng Nghymru - sy'n cynrychioli dros 3,000 o gwmnïau yn cyflogi 40,000 o bobl.
 

Maes cyfrifoldeb Cazbah oedd yr holl agweddau marchnata a chyfathrebu sydd ar y cyd wedi cynyddu aelodaeth, gwella proffil ESTnet a sicrhau bod technoleg yn ganolog i economi Cymru.

Cazbah oedd yn gyfrifol am drefnu a rheoli achlysur Gwobrau ESTnet, a ail lansiwyd yn ddiweddarach fel Gwobrau Technoleg Cymru - gan roi sylw i'r sefydliadau a'r unigolion gorau ar draws y wlad. Law yn llaw â'i bartner Working Word, ail gynlluniwyd a rhoddwyd hwb i'r digwyddiad, gan sicrhau cynulleidfa lawn ar gyfer y seremoni wobrwyo y llynedd.  

 

Canlyniadau

Y canlyniad yw delwedd wedi ei ddiweddaru ar gyfer apelio at lywodraeth, academia, busnes a'r genhedlaeth nesaf o beirianyddion meddalwedd a thechnoleg ac entrepreneuriaid Cymru. O ganlyniad i ymglymiad  Cazbah cynyddwyd aelodaeth ESTnet gan  212%, ac ymweliadau â'r wefan gan 150%.

Estnet-Website-1920x1200-1.jpg
Estnet-Annual-Review-720.jpg
Estnet-Spec-Technologies-cover-720.jpg
Estnet-NG-student-leaflet-720.jpg
Estnet-Dinner-programme-cover-720-2017.j
Estnet-Dinner-programme-spread-720.jpg
Estnet-banner-stands-720.jpg
wns_030518_wales_technology_awards_77_41
circus6.jpg
Estnet-Wales-Technology-award-720.jpg
wns_030518_wales_technology_awards_197_4
wns_220617_wales_technology_awards_10_35
wns_030518_wales_technology_awards_182_4
bottom of page