top of page
Sal.jpg

SALLY CHALLONER

Ymchwilydd, Ysgrifennwr, Cyflwynydd

Mae Sally yn newyddiadurwraig brofiadol ac amryddawn gyda dros 25 mlynedd mewn newyddiaduriaeth darlledu gyda’r BBC a phapurau newydd cyn hynny. Mae’n gweithio gyda Cazbah fel ymchwilydd ac ysgrifennwr. Fel cyflwynydd rheolaidd, gohebydd a  chynhyrchydd gyda rhaglen newyddion rhanbarthol oriau brig y BBC yn y Gorllewin, mae hi hefyd yn  hwylusydd a llywydd hyfedr a thalentog ar gyfer ein digwyddiadau byw.

Mae Sally wrth ei bodd yn garddio – ond fe fuasai’n gadael y cyfan pe tai rhywun yn cynnig ‘camper van’ gyda llond tanc iddi!

bottom of page