Mae Caroline wrth ei bodd yn chwarae tennis ac fe'i gwelir yn aml yn gwisgo gwregys diogelwch ac ymuno gyda'i gwr ar gyfer ras gychod ym Mae Caerdydd

CAROLINE CHALLONER

Cyd-Sylfaenydd a Chyfarwyddwr

Yn dilyn cyfnodau o weithio fel uwch reolwr Marchnata ar gyfer sectorau megis twristiaeth, cyhoeddi, addysg,  bwydydd a diododydd, cyd sefydlodd Caroline cwmni Cazbah yn 2006.  Yn arweinydd prosiect profiadol, cyfathrebwraig, hwylusydd a hyfforddwr, Caroline yw prif gyswllt y cwmni ar gyfer holl brosiectau marchnata ac ymchwil. Mae ei sgiliau rheoli pobl, ei brwdfrydedd a'i ffocws yn amlygu'r gorau mewn eraill ac yn sicrhau’r  canlyniadau gorau ar gyfer pob prosiect.


Cyswllt:

caroline.challoner@cazbah.biz
07795 097632

  • Twitter
  • LinkedIn - Black Circle
  • Twitter - White Circle
  • Flickr - White Circle
  • Vimeo - White Circle

© 2019 Cazbah Ltd