top of page
Proj management-01.png

Rheoli Prosiect


Atebolrwydd, adenillion buddsoddiad, gwerth cyfranddalwyr, mesur effaith....

Nid geiriau ffwrdd â hi yw'r rhain i ni, ond safonau craidd rheoli prosiect yn llwyddiannus, ac maent yn hanfodol i oroesiad a datblygiad pob busnes.

Bydd dull rheolaeth prosiect Cazbah yn eich cynorthwyo i dderbyn canlyniadau real ar gyfer eich prosiect neu ymgyrch,

 

Gyda sgiliau sydd wedi eu datblygu mewn amgylchedd cyfathrebu dan bwysedd uchel a rheoli digwyddiadau yn y sector preifat a chyhoeddus byddwn yn cyfuno monitro a phrosesau gwerthuso llym a gafwyd trwy gymwysterau PRINCE 2  gyda brwdfrydedd, arloesedd a gonestrwydd, er mwyn sicrhau llwyddiant eich prosiect beth bynnag ei faint.

bottom of page