top of page
James pic.jpg

Mae gan James obsesiwn gyda golff a rygbi Cymru ac mae’n gefnogwr brwd o Glwb Pêl droed Lerpwl – ac o’r herwydd yn hen ddyn bach blin yn aml.

JAMES PARSONS

Cyfarwyddwr

Yn gongl faen y cwmni, mae James yn arbennig o hanfodol  ym maes rheoli digwyddiadau'r cwmni ble mae ei rôl yn cynnwys sefydlu a rheoli bas data, logisteg, cysylltu â gwesteion, rheoli arddangosfeydd, cysylltu â lleoliadau, siaradwyr a hwyluswyr. Mae ei sgiliau trefnu a’i bragmatiaeth yn ddelfrydol ar gyfer rheoli cyfrifon Cazbah.

Cyswllt:

james.parsons@cazbah.biz
07837 201504

bottom of page