top of page
digital icon-01.png

Digidol


Mae yna ddwy filiwn o ddefnyddwyr Facebook a 300 miliwn o ddefnyddwyr twitter yn fyd eang. Yn 2009 daeth cyfrwng digidol yn brif gyfrwng hysbysebu yn y DU, gwlad sy'n flaengar gydag e-fasnach.
 

Ni all yr un busnes ei anwybyddu ac mae Cazbah wedi datblygu  ei arbenigedd yn y maes yn flynyddol gan fuddsoddi mewn cymwysterau CIM mewn marchnata digidol er mwyn sicrhau ein bod ar flaen y gad.  

 

Mae gennym yn gallu a'r adnoddau i ddatblygu strategaeth marchnata ddigidol integredig ar gyfer eich cwmni ar lein neu oddi ar lein, yn dibynnu ar eich anghenion.

 

Rydym yn hapus i weithio gyda chi tra byddwch ein hangen i'ch galluogi i gynnal eich presenoldeb yn y byd cyfnewidiol digidol sydd ohoni.

bottom of page