top of page
Ann Llwyd (1).jpeg

Mae Ann yn gymnastwraig frwd, dawnswraig bale dalentog ac actores o fri! Ei hwyrion Jac a Twm yw cannwyll ei llygaid  fodd bynnag! 

ANN LLWYD

Rheolwr Digwyddiad & Hwylusydd Rhugl yn y Gymraeg

Mae Ann yn aelod o dîm Gogledd Cymru Cazbah sy’n cynorthwyo gyda chynllunio a llwyfannu ystod o ddigwyddiadau gydag amrywiaeth o gleientiaid. Mae wedi gweithio fel rheolwr prosiect ar nifer o ddigwyddiadau a sioeau symudol yn ogystal â chefnogi cystadleuaeth flynyddol  Llywodraeth Cymru – Y Criw Mentrus ar gyfer ysgolion cynradd. Mae hi hefyd yn un o’n cyfieithwyr rheolaidd.

bottom of page