top of page
Chris Jones.JPG

Mae Chris yn dad ifanc ei ysbryd i 4 o blant, mae’n hoff iawn o fwyd, cerdded y ci ar y traeth a thywydd eithafol!

CHRIS JONES

Cyflwynydd & Hwylusydd
Rhugl yn y Gymraeg

Yn ogystal â chyflwyno sioe radio wythnosol ar gyfer Sain Abertawe  mae Chris wedi cyflwyno’r tywydd ar S4C am 29 mlynedd ac mae’n gweithio fel cyflwynydd mewn busnes, addysg, teledu a radio. Mae Chris yn berchennog ystod o nwyddau a chynnyrch yn ymwneud a thema ‘tywydd’ yn cynnwys amrywiaeth o sanau wedi eu cynhyrchu yng Nghymru gan Corgi.

bottom of page