top of page
Sian Bassett Roberts.jpg

Mae Sian yn gwirioni hefo bwydydd a diodydd ac unrhyw beth neu unrhyw un sy’n peri iddi chwerthin!

SIAN ROBERTS

Rheolwr Digwyddiad & Hwylusydd Rhugl yn y Gymraeg

Mae Sian Bassett Roberts yn gynhyrchydd/cyflwynydd, artist trosleisio ac ymgynghorydd hyfforddiant. Mae wedi gweithio gyda BBC Wales, ITV Wales, S4C, Merlin Marketing and PR ac On Screen Productions.  Mae ei gwaith fel hyfforddwraig yn cynnwys cyrsiau cyfryngau a chyflwyno  ar gyfer cyrff cyhoeddus a phreifat.  A gyda llaw, mae hi’n rhugl mewn pum iaith! 

bottom of page