top of page
Clare.jpg

CLARE GALEA

Cydlynydd Digwyddiadau

Mae Clare yn  gydlynydd digwyddiadau profiadol sydd wedi gweithio gyda Cazbah ar nifer o ddigwyddiadau cyhoeddus a phreifat. Mae wedi bod gyda ni ers y cychwyn cyntaf gan ddefnyddio ei sgiliau rheoli ac arweinyddiaeth i sicrhau bod digwyddiadau yn rhedeg yn llyfn o safbwynt gwesteion yn ogystal â'r rhai sy'n mynychu. Mae'n effeithiol wrth ymdrin â phobl o bob rhan o fywyd o blant ysgolion cynradd i weinidogion y llywodraeth. 

bottom of page