TERESA FOSTER EVANS

Rheolwr Prosiect/Hwylusydd
Rhugl yn y Gymraeg

Dechreuodd Teresa ei gyrfa fel athrawes wyddoniaeth mewn ysgol uwchradd, cyn symud i sector addysg amgen 18 mlynedd yn ôl. Gan weithio mewn unedau cyfeirio disgyblion a lleoliadau tebyg, mae hi wedi gweithio gydag oedolion ifanc anfodlon a heriol a rhai gyda phroblemau iechyd meddwl yn ogystal â deiliaid diddordeb sy’n ymwneud â’r sector yma. Yng nghyswllt Cazbah mae hi’n ymchwilydd a hwylusydd gwerthfawr sydd hefyd yn cefnogi ein digwyddiadau.

  • Twitter - White Circle
  • Flickr - White Circle
  • Vimeo - White Circle

© 2019 Cazbah Ltd