top of page

CEFNOGI'R CYFAN
Canolfan Cydweithredol Cymru

Go Full Circle Welsh.jpg
Full Circle bag.jpg

Arweiniwyd ymgyrch ‘Cefnogi'r Cyfan’ ar ran Canolfan Cydweithredol Cymru gan Cazbah er mwyn codi ymwybyddiaeth o fenter gymdeithasol ar draws saith sir yng Nghymru. Roedd y thema gylchog a'r ddelwedd yn arddangos y ffordd y maent yn ychwanegu gwerth ar hyd y gadwyn gyfan i'r gymuned ehangach - o'r defnyddiwr i'r darparwr.

 

Defnyddiwyd astudiaethau achos difyr trwy undebau credyd a chaffis cymunedol, i ddatblygu chwaraeon a'r rhai sy'n cynnig hyfforddiant a swyddi i bobl gydag anawsterau dysgu. Arddangoswyd y rhain trwy fideos, gwefan yr ymgyrch, cyfryngau cymdeithasol a thrwy hysbysebu er mwyn egluro'n glir y syniad a'r buddion moesegol.  
 

Y bwriad oedd creu gwell dealltwriaeth o fenter gymdeithasol, ac annog pobl i'w defnyddio a chynorthwyo'r darparwyr i hyrwyddo eu negeseuon.

Canlyniadau
 

Dywedodd 90% o ddeiliaid diddordeb bod y ddelwedd a'r ymgyrch wedi llwyddo i godi ymwybyddiaeth, a'u bod yn ystyried y syniad a'r deunyddiau yn ddefnyddiol a chlir. Mae hefyd wedi bod yn gynaliadwy, gyda delwedd Cefnogi’r Cyfan yn parhau i gael ei ddefnyddio flwyddyn a rhagor wedi'r ymgyrch ddod i ben.

Full Circle Booklet 1.jpg
Full Circle Booklet 2.jpg
Full Circle poster.jpg
02.07.13 mh Creation Community Developme
1707Galeri Caernarfon07.jpg
02.07.13 mh Cwm Tawel 8.JPG
04 07.13 mh mhFair Do's Limited 1.JPG
bottom of page