top of page
Pete curry.jpg

Eglurhad Peter dros y doreth o wallt gwyn sydd wedi ymddangos ar ei ben yw ei 'ŵyr', Cavapoo 18 mis oed a elwir Bruce. Mae gan Bruce ganwaith mwy o ddilynwyr Instagram na Peter ei hun.

PETER CURRY

Rheolwr Marchnata/Prosiect

Yn dilyn cyfnod  fel Uwch Reolwr gyda Education and Learning Wales,  mae Peter wedi gweithio fel ymgynghorydd marchnata a rheoli gyda Cazbah ers y cychwyn cyntaf, Mae ganddo brofiad mewn marchnata a chyfathrebu yn cynnwys datblygu gwefannau i sectorau cyhoeddus a phreifat. Mae hefyd wedi cadeirio pwyllgor marchnata Sgiliau Dyfodol Cymru. Ymhlith ei sgiliau eraill mae cynllunio a datblygu strategaethau marchnata a sicrhau eu bod yn gweithio! 

bottom of page