top of page
Mark Lancett_edited.jpg

Yn ddilynwr Rygbi Cymru brwd a chefnogwr hir dioddefus Everton, mae Mark wrth ei fodd gyda beicio, sgïo a Bruce Springsteen.

MARK LANCETT

Rheolwr Prosiect / Hwylusydd

Mae gan Mark brofiad sylweddol o weithio mewn amrywiaeth o swyddi gyda Llywodraeth Cymru a Llywodraeth Leol gan ddarparu cyngor a chefnogaeth i'r sector gyhoeddus. Yn ymgynghorydd addysg, mae wedi arwain prosiectau proffil uchel ar ran Llywodraeth Cymru yn cynnwys datblygu fframwaith llythrennedd a rhifedd a fframwaith ABCh. Fel ymgynghorydd cyfannol ar gyfer Cazbah mae ganddo sgiliau adrodd yn ôl ardderchog ac mae'n cymryd yr awenau  yn nhermau llunio dadansoddiad ac adborth ysgrifenedig.

bottom of page