top of page
Carolyn Goodwin.png

CAROLYN GOODWIN

Hwylusydd  / Cydlynydd Digwyddiad

Mae gan Carolyn 24 mlynedd o brofiad mewn addysg – cynradd, uwchradd, AB, AU yn ogystal â busnes yng Nghymru a thramor. Gyda Cazbah mae’n gweithio ar gyflwyno a hyrwyddo Strategaeth Entrepreneuriaeth Ieuenctid ar gyfer Cymru yn cynnwys cystadleuaeth hynod lwyddiannus Y Criw Mentrus. Mae’n angerddol ynglŷn â gwella llythrennedd a rhifedd, dysgu a dysg, cysylltiadau byd eang, STEM a chysylltiadau â chyflogwyr, mae hefyd wedi cynghori Llywodraeth Cymru ar strategaeth.

bottom of page