top of page
AndyStroud.jpg

ANDY STROUD

Datblygu Gwefan

Mae gan Andy MA mewn Saesneg ac ymhlith ei swyddi cynnar roedd dysgu ym Mhrifysgol Caerdydd a Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru. Ailhyfforddodd mewn TG ac erbyn hyn mae ganddo dros 25 mlynedd o brofiad yn cynnwys datblygu gwefan. Mae Andy yn gweithio ar wefannau mewnol ac allanol Cazbah ac yn darparu cefnogaeth dechnegol. 

bottom of page